Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-122/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 10 lipca 2009r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/130/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe