Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/119/09 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/02 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe