Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 września 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela oraz zasdy zaliczania do wymiaru godzin w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe