reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/199/09 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 opz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 660 zł:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 - 75 473 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2440 - 40 187 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 660 zł:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 75 473 zł - przebudowa ul. Sportowej w Choroszczy
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 - 39 206 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 - 981 zł
§ 2. Wprowadza sie zmiany w planie wydatków:
1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 306 300 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 - 100 000 zł - Przebudowa sieci wodociągów wiejskich w Gminie Choroszcz
dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 - 30 000 zł - termomodernizacja ośrodka zdrowia w Złotorii
dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 - 24 000 zł - odnowa wsi Pańki...
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 - 5 300 zł
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 - 120 000 zł
dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 17 000 zł
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 - 5 000 zł
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 - 5 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 306 300 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 100 000 zł - wzmocnienie powierzchni drogi powiatowej Nr 2287B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 6 100 zł - odwodnienie drogi we wsi Dzikie - projekt
dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - 5 300 zł - zakup komputera
dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 - 8 000 zł
dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - 25 000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 - 17 000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 18 000 zł - SP Kruszewo
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 - 16 000 zł
dz. 801 rozdz. 80104 § 2650 - 40 000 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 - 7 900 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 - 7 625 zł - Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi. Budowa parkingu i wiaty w Śliwnie
dz. 921 rozdz. 92114 § 2480 - 44 000 zł
dz. 926 rozdz. 92695 § 3040 - 11 375 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 245 316 zł:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 - 168 000 zł
dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 - 18 000 zł
dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 - 40 000 zł
dz. 900 rozdz.90015 § 0970 - 13 000 zł
dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 - 6 316 zł
2. Wprowadza sie zmiany w planie wydatków :
1) Zwiększa się się plan wydatków o kwotę 239 000zł:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 - 50 000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - 26 000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 - 75 000 zł
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 - 3 000 zł
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 - 20 000 zł
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 - 18 000 zł
dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 20 000 zł
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - 27 000 zł
§ 4. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dotacje podmiotowe w 2009 r. stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1 388 398 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 332 831 zł.
§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów - 29 128 848 zł
- plan wydatków - 30 818 930 zł
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 r
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Przychody i rozchody budżetu
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.DOC

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 200
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje podmiotowe
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Objaśnienia
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama