| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 210/09 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr XXII/166/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków - wprowadzenia otrzymanych dotacji
1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 158 676 zł
- Dział 010 rozdział 01095 § 2010 158 676 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 158 676 zł
- Dział 010 rozdzial 01095 § 4430 158 676 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu
1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7 698 zł
- Dział 750 rozdział 75095 § 4210 4 200 zł
- Dział 754 rozdział 75412 § 4210 1 700 zł
- Dział 851 rozdział 85154 § 4170 1 158 zł
- Dział 851 rozdział 85154 § 4430 640 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 698 zł
- Dzial 750 rozdział 75095 § 4300 4 200 zł
- Dział 754 rozdział 75412 § 4430 1 700 zł
- Dział 851 rozdział 85154 § 4300 1 756 zł
- Dział 851 rozdział 85154 § 4410 42 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 11 393 542 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 935 904 zł
3) Na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 26 000 złotych, pochodzącą z wolnych środków
4) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 542 362 złotych jest pożyczka.
§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć
Załącznik do Zarządzenia Nr 210/09
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 23 grudnia 2009 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
- Do § 1 Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonuje się zmian w planie dotacji celowej - kwota 158 676 zł - środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2009 roku.
- Do § 2 Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących - przeniesień w ramach działów: - 750 - administracja publiczna - kwota 4 200 złotych - 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 1 700 złotych - 851 - ochrona zdrowia - kwota 1 798 złotych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »