Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5 do zarządzenia:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 21.419.663 zł,

- wykonanie dochodów wynosi - 21.388.137,17zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 26.773.044 zł,

- wykonanie wydatków wynosi - 24.733.071,39zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić do 31 marca 2011 roku:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże


Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/11
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/11
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/11
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/11
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe