reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.95.2011.BG. Wojewody Podlaskiego

z dnia 22 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 7.37.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz.777)

stwierdzam nieważność

§ 3 uchwały Nr 7.37.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła uchwałę Nr 7.37.2011, która w dniu 7 lipca 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

W toku przeprowadzonej analizy organ nadzoru stwierdził, iż § 3 uchwały podjęty został z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 18 lipca 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jego nieważności.

Powyższa uchwała została podjęta m. in. na podstawie art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.).Posiłkując się powyższymi przepisami, Rada Gminy ustaliła w § 3, iż nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe wynikające z planu nauczania przedmiotu.

Właściwą podstawą prawną dla przyjęcia regulacji dotyczącej obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora oraz innego nauczyciela pełniącego w szkole inne stanowisko kierownicze, jest art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

Zatem uznać należy, iż Rada Gminy Dubicze Cerkiewne dokonując w § 3 przedmiotowej uchwały przytoczonego wyżej ustalenia przekroczyła delegację ustawową zawartą w art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności § 3 uchwały Nr 7.37.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne 2011 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje: Rada Gminy Dubicze Cerkiewne

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama