reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/71/11 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 73 000 zł w tym:

- dział 801, rozdział 80104 § 4210 o kwotę 10 500 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 4270 o kwotę 47 200 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 4110 o kwotę 15 300 zł zadania własne.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73 000 zł w tym:

- dział 801, rozdział 80104 § 6050 o kwotę 73 000 zł zadania własne.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 35 963 219 zł, w tym: dochodów bieżących - 33 615 743 zł, dochodów majątkowych - 2 347 476 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 36 886 919 zł w tym: wydatków bieżących - 32 722 575 zł, wydatków majątkowych - 4 164 344 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 923 700 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie miasta na 2011 r. przyjętym Uchwałą Nr 5/20/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 12 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 12 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wykaza zadań inwestycyjnych na 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama