Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 15 listopada 2011r.

dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.1) ) podaje się do wiadomości, co następuje:

1) W dniu 15 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 oraz określił Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 - na podstawie uchwały Nr 64/781/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

2) Wskazuje się stronę internetową http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl, na której zamieszcza się treść Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 wraz z Zakresem zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

3) Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 obowiązuje od 15 listopada 2011 r.

4) Zakres zmian wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 zawiera załącznik Nr 3 do uchwały Nr 64/781/2011 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe