reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/141/12 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 183, poz. 2197) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Określa się wysokość stawek procentowych udzielanych bonifikat:

1) 50 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo lub rozłożenia ceny na raty roczne płatne przez okres 5 lat,

2) 40 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku rozłożenia ceny na raty roczne płatne przez okres 7 lat."

2. § 4. otrzymuje brzmienie: "§ 4. W razie rozłożenia ceny na raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 30 % ustalonej ceny i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego, a pozostała niepłacona należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 50 % stopy redyskonta weksla stosowanej przez NBP i podlega zapłacie w terminie do 31 marca każdego roku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama