| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/116/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Czarna Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzając ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281), na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czarna Białostocka na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Czarnej Białostockiej do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr 81/187/98 Zarządu Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej z dnia 11 września 1998 r. w sprawie określenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Czarna Białostocka zmieniona uchwałą Nr XXV/154/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2000 r. Nr 24, poz. 342), uchwałą Nr XXXIV/272/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 179, poz. 2087), uchwałą Nr XXIV/204/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 93, poz. 999), uchwałą Nr XXXV/291/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 98, poz. 1457).

2. Do nowych, przedterminowych uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Czarnej Białostockiej przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białymstoku, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 9 października 2012 r.

Podział Gminy Czarna Białostocka na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bolesława Prusa1,2,3,4,5,6
Marii Konopnickiej 1,2,3,5
Henryka Sienkiewicza 1a,1b,1c,1,2,3,5;
Sportowa 1;
Stefana Żeromskiego 1,4,6,7,8,10,12,14;
Białostocka, Babilka, Borówkowa, Poziomkowa, Malinowa, Jeżynowa, Jagodowa, Żurawinowa, Świętego Huberta, Myśliwska, Gołębia, Kosińskiego, Rybacka, Zagórna, Zamiany oraz leśniczówka Czumażówka , leśniczówka Horodnianka i Straż

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czarnej Białostockiej
ul. Bolesława Prusa 1

2

Torowa 9a,9b,11,13,15,28
Henryka Sienkiewicza 4,6,7,7a,8,910,11,12,13, 14,15,16,17,18,20,
Sosnowa 2A

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
ul. Henryka Sienkiewicza 7

3

Ogrodowa, Tartaczna, Romualda Traugutta 3,3a,3b,3c,5,5a,7 Bolesława Chrobrego, Jastrzębia, Ignacego Krasickiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka I, Sosnowa-bez numeru 2A, Spółdzielcza, Szkolna, Torowa - budownictwo jednorodzinne, Torowa 3A, Romualda Traugutta - budownictwo jednorodzinne,
Wiosenna, Józefa Wybickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego.

Szkoła Podstawowa nr 2
w Czarnej Białostockiej
ul. Romualda Traugutta 2

4

Brzozowa, Brzozowy Mostek, Jana Czajkowskiego, Dębowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Kościelna, Leśna, Parkowa, Podleśna, Świerkowa, Skórzana, Wrzosowa, Akacjowa, Bukowa, Jerzego Bromboszcza, Chabrowa, Jodłowa, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Makowa, Marszałkowska, Młynowa, Olchowa, Różana, Tulipanów, Zielona oraz Machnacz, Rogoziński Most, Wilcza Jama, Gajowa, Modrzewiowa

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
ul. Kościelna 8

5

Burczak, Chmielnik, Karczmisko, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Ogóły, Oleszkowo Czarna Wieś Kościelna, Dworzysk, Klimki, Krzyżyki, Podratowiec, Ratowiec, Ruda Rzeczka, Wólka Ratowiecka, Złota Wieś, Złotoria

Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej
ul. Wesoła 26

6

Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Jezierzysk, Łapczyn, Niemczyn, Osierodek, Przewalanka, Zamczysk, Zdroje

Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie
Niemczyn 42

7

Cicha, Dolna, Gustawa Dreszera, Gęsia, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Łąkowa, Ochotnicza, Elizy Orzeszkowej, Piękna, Pogodna, Polna, Sokólska, Spokojna, Słoneczna

Budynek Przychodni
ul. Torowa 1
Czarna Białostocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »