Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 112/XXIII/12 Rady Miasta Zambrów

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie podziału Miasta Zambrów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951) na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Zambrów na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miasta Zambrów oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Zambrów przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Miasta w sprawie podziału na obwody głosowania wyborcom,
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu.


Załącznik do Uchwały Nr 112/XXIII/12
Rady Miasta Zambrów
z dnia 27 listopada 2012 r.

Podział Miasta Zambrów na stałe obwody głosowania

Numer obwodu
głosowania


Granice obwodu


Siedziba obwodowej komisji wyborczej


1.

ulice:
Konopnickiej, Obwodowa, Orzeszkowej, Podleśna, Prusa, , Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Zielona, Żeromskiego, Żytnia


Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Konopnickiej 13;2.

ulice:
Bema, Białostocka Nr 3 i 5, Generała Stefana Kosseckiego, Podedwornego od Nr 4 do Nr 51, Pułaskiego, Sosnowa, Świerkowa,


Zambrów; Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul.. Konopnickiej 16


3.

ulice:
Białostocka - domy prywatne i bloki Nr 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39


Zambrów; Miejskie Przedszkole Nr 4
ul. Papieża Jana Pawła II 8A


4.

ulice:
Białostocka Nr 20A, 20B, 20C, 20 D, 20 E, 20 F, 20G, Papieża Jana Pawła II Nr 1A - 8


Zambrów; Miejska Biblioteka Publiczna ul. Prymasa Wyszyńskiego 25.

ulice:
Brzozowa , Łomżyńska, Nadrzeczna, Ostrowska, Pl. Sikorskiego, Podedwornego Nr 1,2, 3, Polowa, Sadowa, Wąska, Willowa, Wilsona, Wodna ,Zambrów; Miejskie Przedszkole Nr 1
ul. Sadowa 5
6.

ulice:
Kościuszki, Mickiewicza, Milenijna, Paderewskiego, Papieża Jana Pawła II Nr 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, Piłsudskiego, Pogodna, Poświątne, Prymasa Wyszyńskiego Nr 5, 7, Sportowa, ŚwiętokrzyskaZambrów; Miejski Ośrodek Kultury
ul. Prymasa Wyszyńskiego 2A


7.

ulice:
Grabowska, Łanowa, Papieża Jana Pawła II Nr 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Polna, Prymasa Wyszyńskiego - domy prywatne i budynki Nr 9,11,13, 15, 15A, 17, 21, 23, 25, Rolnicza, Ustronna, Wiśniowa, Zaciszna


Zambrów; Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Prymasa Wyszyńskiego 6A


8.


ulica: Raginisa


Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 5;
ul. Obrońców Zambrowa 69.

ulice:
Aleja Wojska Polskiego Nr 2 - 9, 14 -40, 42, Armii Krajowej, Chopina, Cmentarna, Handlowa, Jantarowa, Krótka, Księdza Marcina Krajewskiego, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Młynowa, Obrońców Zambrowa, Wądołkowska, WiejskaZambrów; Miejskie Przedszkole Nr 6
ul. 71 Pułku Piechoty 1010.

ulice:
71 Pułku Piechoty domy prywatne i bloki Nr 2, 4, 6, 8, 12 14, 16 , Aleja Wojska Polskiego Nr 11, Fabryczna, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa


Zambrów; Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego
ul. Fabryczna 3


11.


ulice: Grunwaldzka, Legionowa


Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 3;
ul. Magazynowa 13;12.


ulice: Aleja Wojska Polskiego Nr 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 43, 49A, 49B, 49 C, Elektryczna, Magazynowa


Zambrów; ; Szkoła Podstawowa Nr 3;
ul. Magazynowa 13;13.

ulice: Aleja Wojska Polskiego Nr 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60 - 96, Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Leśników, mjr Stanisława Knapika, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Targowa, Wolska


Zambrów; Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Aleja Wojska Polskiego 52

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe