Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na 2012 r. położonych na obszarze Gminy Białystok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, ogłaszam zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 r., położonych na obszarze Gminy Białystok.

a) I półrocze 2012 r.

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*[1])

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

A[2])

1)[3]) 3,25
2)[4]) 7,70

poniżej 40 m2

B[5])

1) 2,22
2) 7,00

C[6])

3,48

A

1) 3,30
2) 7,00

1) 5,20
2) 5,73

40 m2do 60 m2

B

1) 3,13
2) 4,60

C

4,33

A

3,80

powyżej 60 m2do 80 m2

B

C

A

3,80

powyżej 80 m2

B

Cb) II półrocze 2012 r.

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

A

1) 3,25
2) 7,70

poniżej 40 m2

B

1) 2,22
2) 7,00

1) 7,53
2) 7,77

C

A

1) 3,32
2) 7,00

1) 5,20
2) 5,73

40 m2do 60 m2

B

1) 3,13
2) 4,60

1) 7,47
2) 7,77

C

A

3,80

powyżej 60 m2do 80 m2

B

1) 7,47
2) 7,77

C

A

3,80

powyżej 80 m2

B

C

Prezydent Miasta Białegostoku


dr hab. Tadeusz Truskolaski


[1]) *-budynek wymaga remontu

[2]) A-standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

[3]) 1)-stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

[4]) 2)-stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

[5]) B-standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

[6]) C-standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe