reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 23 lipca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.. U. z 2013 r. poz. 594), art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 11. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42, ust. 3 wyżej cytowanej ustawy do wysokości liczby godzin określonej w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:
- 9 do 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów


5 godzin
3 godziny

2

Wicedyrektor szkoły liczącej:
- 9 do 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów


12 godzin
6 godzin

§ 12. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Wójt Gminy może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo, chyba że z planu nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 13. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XIV/88/04 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo (Dz. U. Woj. Podlas. z 2004 r. nr 96 poz. 1380).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama