reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/151/13 Rady Gminy Boćki

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę95.000 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie139.850 zł- zgodnie z załacznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 4 "Zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku" do Uchwały Nr XVI/105/12 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:13.607.713 złz tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.108.316 zł

- dochody majątkowe w kwocie 499.397 zł

2) wydatki ogółem:17.609.397 złz tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.690.459 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 4.918.938 zł

3) Deficyt budżetu w kwocie 4.001.684 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzacymi:

- z zaciaganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000 zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 671.684 zł,

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.700.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/151/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/151/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/151/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/151/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama