reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/173/13 Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się, w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) od gospodarstwa domowego liczącego do 2 osób - 25 zł,

2) od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób - 45 zł,

3) od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób - 60 zł.

2. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego liczącego do 2 osób - 15 zł,

2) od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób - 30 zł,

3) od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób - 40 zł.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, przy czym jeden punkt adresowy, to co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/134/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 1605)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama