reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 91.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 91.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/194/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 39.743.091 zł

1) dochody bieżące - 35.578.450 zł

2) dochody majątkowe - 4.164.641 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 42.230.091 zł

1) wydatki bieżące - 33.575.556 zł

2) wydatki majątkowe - 8.654.535 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.487.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

1. Zmniejszono dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tytułu dofinansowania ze środków POIŚ na zadanie "Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej w separator płuczka piasku" o kwotę 13.162 zł

2. Zmniejszono dochody w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tytułu dofinansowania RPO WP na lata 2007-2013 na realizację inwestycji "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka" na zadanie "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody" o kwotę 80.000 zł.

3. Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama