reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 20 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 166.845 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 166.845 zł.

§ 2. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 35.780 zł do wykorzystania w:

- dział 900 rozdział 90095 paragraf 2917 w kwocie 35.780 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 22.951.100 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.463.986 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.487.114 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 23.109.786 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.556.573 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.553.213 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 158.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 166.845 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 166.845 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

331 031,00

0,00

331 031,00

72095

Pozostała działalność

331 031,00

0,00

331 031,00

4357

Zakup usług dostępu do sieci Internet

43 350,00

-43 350,00

0,00

4359

Zakup usług dostępu do sieci Internet

7 650,00

-7 650,00

0,00

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

43 350,00

43 350,00

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

7 650,00

7 650,00

750

Administracja publiczna

2 397 367,00

0,00

2 397 367,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 875 365,00

0,00

1 875 365,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 800,00

-1 800,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 700,00

4 300,00

6 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 500,00

-2 500,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

173 750,00

0,00

173 750,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

160 320,00

0,00

160 320,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 000,00

1 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

-1 000,00

0,00

758

Różne rozliczenia

140 000,00

-35 780,00

104 220,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

140 000,00

-35 780,00

104 220,00

4810

Rezerwy

140 000,00

-35 780,00

104 220,00

801

Oświata i wychowanie

6 342 592,00

0,00

6 342 592,00

80101

Szkoły podstawowe

3 432 566,00

0,00

3 432 566,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 095,00

-1 095,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

4 195,00

4 195,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 100,00

-3 100,00

0,00

80104

Przedszkola

118 748,00

0,00

118 748,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 100,00

1 100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 100,00

-1 100,00

0,00

80110

Gimnazja

1 865 524,00

0,00

1 865 524,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

720,00

-720,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

2 720,00

2 720,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 000,00

-2 000,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

100 500,00

0,00

100 500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100 000,00

0,00

100 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

700,00

-700,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 750,00

1 750,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 050,00

-1 050,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 185 234,00

35 780,00

4 221 014,00

90002

Gospodarka odpadami

566 650,00

-65 000,00

501 650,00

4300

Zakup usług pozostałych

430 000,00

-65 000,00

365 000,00

90095

Pozostała działalność

2 346 510,00

100 780,00

2 447 290,00

2917

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

98 980,00

98 980,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

1 800,00

1 800,00

Razem:

21 064 455,00

0,00

21 064 455,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 045 331,00

0,00

2 045 331,00

Ogółem:

23 109 786,00

-166 845,00

23 109 786,00

166 845,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2015

1. Wydatki majątkowe:

7.553.213

Inwestycje i zakup inwestycyjne

7.553.213

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.232.013

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

15.556.573

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.725.014

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.158.865

udzielone dotacje na zadania bieżące

611.700

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.043.178

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

614.816

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

400.000

Wydatki ogółem

23.109.786

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2015
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- przesunięcia środków w dziale "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" kwoty 65.000 zł oraz przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 35.780 zł na zwrot dotacji unijnej wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie",

- wprowadzenia Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmiany klasyfikacji budżetowej w 2015 roku, dokonano przesunięcia środków w ramach działów zwiększając wydatki związane z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama