reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 , 1318 , z 2014 r. poz. 379 , poz. 1072), art. 6n ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 , z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja o której mowa w §1 przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości czasowo zamieszkałych położonych na terenie gminy Krynki.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości złożyć do Burmistrza Krynek pierwszą deklarację o której mowa w § 1.

3. Właściciele nieruchomości w przypadku zmian danych zawartych w złożonej deklaracji są zobowiązani w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany złożyć do Burmistrza Krynek nową deklarację uwzględniającą zmiany.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 530).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki


Załącznik do uchwały Nr IV/21/2015
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 9 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama