reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 12/15 Wójta Gminy Narew

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) oraz § 11 pkt 4,5 uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2015 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 13 936 791,12 , z tego:

- bieżące w wysokości 12 353 890,06 zł,

- majątkowe w wysokości 1 582 901,06zł

2) po stronie wydatków - 14 876 154,12 , z tego:

- bieżące w wysokości 11 359 807,12 zł,

- majątkowe w wysokości 3 516 347,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew


Andrzej Pleskowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/15
Wójta Gminy Narew
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

Bieżące

852

Pomoc społeczna

1 560 000,00

0,00

150,00

1 560 150,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

0,00

150,00

150,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

150,00

150,00

Bieżące razem:

12 353 740,06

0,00

150,00

12 353 890,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 562,06

0,00

0,00

5 562,06

Majątkowe

Majątkowe razem:

1 582 901,06

0,00

0,00

1 582 901,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

725 110,06

0,00

0,00

725 110,06

Ogółem:

13 936 641,12

0,00

150,00

13 936 791,12

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

730 672,12

0,00

0,00

730 672,12


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/15
Wójta Gminy Narew
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

4 223 657,00

0,00

4 223 657,00

80101

Szkoły podstawowe

2 343 608,00

12 302,00

2 355 910,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100 000,00

8 401,00

108 401,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

40 000,00

- 3 000,00

37 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

195 000,00

- 6 099,00

188 901,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

13 000,00

18 000,00

80104

Przedszkola

404 140,00

- 8 684,00

395 456,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 600,00

- 1 684,00

20 916,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 000,00

- 7 000,00

3 000,00

80110

Gimnazja

858 839,00

- 1 403,00

857 436,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

46 000,00

- 1 403,00

44 597,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

329 008,00

190,00

329 198,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

190,00

5 190,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

227 970,00

- 2 405,00

225 565,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 300,00

- 2 405,00

11 895,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 080 286,52

0,00

4 080 286,52

90002

Gospodarka odpadami

377 227,00

0,00

377 227,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

- 500,00

0,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

500,00

500,00

90095

Pozostała działalność

1 687 161,52

0,00

1 687 161,52

4430

Różne opłaty i składki

37 000,00

- 120,00

36 880,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

120,00

120,00

Razem:

13 828 697,12

0,00

13 828 697,12

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 027 000,00

150,00

1 027 150,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

150,00

150,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

147,06

147,06

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2,94

2,94

Razem:

1 047 307,00

150,00

1 047 457,00

Ogółem

14 876 004,12

150,00

14 876,154,12

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama