reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/26/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad jej poboru oraz terminu płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 19 pkt. 1, lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz.849) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r, poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz.1289, poz. 1313, poz.35, z 2014r. poz. 183, poz.567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz.1328, poz.1644 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Trzcianne w wysokości 5,0 zł

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedających w dniu sprzedaży za pokwitowaniem na blankietach urzędowych

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa

2. Inkaso opłaty targowej prowadzić będzie Pani Bożena Kozłowska zam. Trzcianne

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso, o którym mowa w ust. 2 za pobór opłaty targowej w wysokości 50% pobranych i odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ja za okresy kwartalne w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za kwartał poprzedni na rachunek Urzędu Gminy Trzcianne

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 5. Traci moc Uchwała NR XXXV/174/06 Rady Gminy Trzcianne z dnia 14 lipca 2006 w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad jej poboru oraz terminu płatności

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama