reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Orla, obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: T = (X1+X2+...): [(X1:Y1)+(X2:Y2)], gdzie:

1) T - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin;

2) X1, X2, ... - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, przydzielonych danemu nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły;

3) Y1, Y2, ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy X1:Y1, X2:Y2, ... zawarte w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczony literą T, o którym mowa w art. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej przyjmuje się za pełną godzinę.

4. Różnica między łączną liczbą godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi, a liczbą godzin wyliczoną zgodnie z ust. 1 stanowić będzie liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez pedagoga, psychologa, logopedę, ustala się w wymiarze 24 godzin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/100/04 Rady Gminy Orla z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orla ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 115, poz. 1660).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama