reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/15 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2013r. poz.595 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2015r., poz.163) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

2. Wysokość miesięcznej odpłatności ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie z warunkami określonymi w § 3.

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę czynszu miesięcznego za wynajem mieszkania chronionego, w wysokości:

a) 100,00zł - dla osoby samotnie gospodarującej

b) 200,00zł - dla osoby gospodarującej z rodziną .

2. Ustala się odpłatność za wynajem mieszkania chronionego, w zależności od posiadanego dochodu, w wysokości:

a) 100% ustalonej stawki czynszu - przy dochodach powyżej 200% kryterium dochodowego, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

b) 50% ustalonej stawki czynszu - przy dochodach powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

c) 30% ustalonej stawki czynszu -przy dochodach powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

d) nieodpłatnie - przy dochodach do 100% kryterium dochodowego, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. 1. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu chronionym nie trwał pełnego miesiąca, osoba zamieszkująca zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności proporcjonalnie z uwzględnieniem ilości dni pobytu w mieszkaniu chronionym.

2. Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszone są przez osoby zobowiązane na podany rachunek bankowy, w terminie wskazanym w decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 5. Powiat Kolneński pokrywa różnicę pomiędzy kosztem utrzymania mieszkania chronionego a opłatami wnoszonymi przez osoby, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/45/07 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 8. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady


Andrzej Mieczkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama