reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17/71/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 41.932,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 41.932,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 59.547.767,33 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.168.802,33 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 8.378.965,00 zł.,

2) plan wydatków ogółem 61.593.872,33 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.642.659,33 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 11.951.213,00 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.046.105,00 zł. są wolne środki w kwocie 2.046.105,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 17/71/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

16 300,00

0,00

16 300,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

16 300,00

0,00

16 300,00

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

746 952,00

20 788,00

726 164,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

746 952,00

20 788,00

726 164,00

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 485 751,00

2 485 751,00

0,00

zmniejszenie

-16 232,00

-16 232,00

0,00

zwiększenie

16 232,00

16 232,00

0,00

po zmianach

2 485 751,00

2 485 751,00

0,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

przed zmianą

1 813 176,00

1 813 176,00

0,00

zmniejszenie

-16 000,00

-16 000,00

0,00

zwiększenie

16 000,00

16 000,00

0,00

po zmianach

1 813 176,00

1 813 176,00

0,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

34 228,00

34 228,00

0,00

zmniejszenie

-13 600,00

-13 600,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

20 628,00

20 628,00

0,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

6 040,00

6 040,00

0,00

zmniejszenie

-2 400,00

-2 400,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 640,00

3 640,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

50 590,00

50 590,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

13 600,00

13 600,00

0,00

po zmianach

64 190,00

64 190,00

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

10 410,00

10 410,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 400,00

2 400,00

0,00

po zmianach

12 810,00

12 810,00

0,00

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

570 477,00

570 477,00

0,00

zmniejszenie

-232,00

-232,00

0,00

zwiększenie

232,00

232,00

0,00

po zmianach

570 477,00

570 477,00

0,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

121 390,00

121 390,00

0,00

zmniejszenie

-197,00

-197,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

121 193,00

121 193,00

0,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

14 965,00

14 965,00

0,00

zmniejszenie

-35,00

-35,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 930,00

14 930,00

0,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

4 277,00

4 277,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

197,00

197,00

0,00

po zmianach

4 474,00

4 474,00

0,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

421,00

421,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

35,00

35,00

0,00

po zmianach

456,00

456,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

50 384 826,00

39 176 077,00

11 208 749,00

zmniejszenie

-16 232,00

-16 232,00

0,00

zwiększenie

16 232,00

16 232,00

0,00

po zmianach

50 384 826,00

39 176 077,00

11 208 749,00

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

3 240 000,00

3 240 000,00

0,00

zmniejszenie

-25 700,00

-25 700,00

0,00

zwiększenie

25 700,00

25 700,00

0,00

po zmianach

3 240 000,00

3 240 000,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed zmianą

3 240 000,00

3 240 000,00

0,00

zmniejszenie

-25 700,00

-25 700,00

0,00

zwiększenie

25 700,00

25 700,00

0,00

po zmianach

3 240 000,00

3 240 000,00

0,00

4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

przed zmianą

81 653,00

81 653,00

0,00

zmniejszenie

-25 700,00

-25 700,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

55 953,00

55 953,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

68 910,00

68 910,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18 370,00

18 370,00

0,00

po zmianach

87 280,00

87 280,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

30 752,00

30 752,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

7 330,00

7 330,00

0,00

po zmianach

38 082,00

38 082,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

10 445 794,33

10 445 794,33

0,00

zmniejszenie

-25 700,00

-25 700,00

0,00

zwiększenie

25 700,00

25 700,00

0,00

po zmianach

10 445 794,33

10 445 794,33

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

61 593 872,33

49 642 659,33

11 951 213,00

zmniejszenie

-41 932,00

-41 932,00

0,00

zwiększenie

41 932,00

41 932,00

0,00

po zmianach

61 593 872,33

49 642 659,33

11 951 213,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Wawrzyniak-Jedynak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama