reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 22/15 Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 ) i § 11 pkt.3 uchwały Nr 10/II/14 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 99 918 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 99 918 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać przeniesienia między paragrafami na kwotę 2 048 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objaśnienia zamian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 12 013 250 zł.

a) bieżące 7 760 621 zł.

b) majątkowe 4 252 629 zł.

2) wydatki ogółem 13 056 804 zł.

a) bieżące 8 033 209 zł.

b) majątkowe 5 023 595 zł.

§ 6. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 043 554 zł. pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 343 690 zł. oraz przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 699 864 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr inż. Krzysztof Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/15
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/15
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/15
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2015 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 600 transport i łączność rozdział, 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 60 000 zł. na modernizacje drogi dojazdowej gminnej ( zadanie własne )

Zmian dokonano na podstawie umowy z Województwem podlaskim z dnia 30 lipca 2015 r.

2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział, 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 9 760 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz diety członków obwodowych komisji zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku.( zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma KBW Nr DBŁ.3101-5-2/50/15 i DBŁ.3101-5-4/50/15.

3. Zwiększyć plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział, 80101 Szkoły Podstawowe

o kwotę 3 420 zł. odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. ( zadanie własne )

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 pomoc społeczna rozdział 85214 zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2 000 zł. na dofinansowanie

wypłat zasiłków okresowych ( zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie Pisma PUW Nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16.07.2015 r.

5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 pomoc społeczna rozdział 85295 pozostała działalność o kwotę 4 000 zł. na dofinansowanie zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

( zadanie własne).

Zmian dokonano na podstawie Pisma PUW Nr FB-II.3111.357.2015.MA z dnia 24.08.2015 r.

6. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 edukacja opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4 550 zł. na " Wyprawkę szkolną" ( zadanie własne )

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10.08.2015 roku

7. Zwiększyć plan dochodów w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 15 288 zł. zwrot za 2014 rok. usuwanie azbestu ( zadanie własne ).

8. Zwiększyć plan wydatków w dziale 900 gospodarka i ochrona środowiska , rozdział oświetlenia uliczne placów i dróg 19 608 zł. na zakup energii. ( zadanie własne )

Zmian dokonano na wniosek kierownika.

9. Dokonać przeniesienia w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin z §§

4040,4010,4210 kwota 1 960 zł. na braki §§ 4170, 3020 ( zadanie własne ).

Zmian dokonano na wniosek kierownika.

10. Dokonać przeniesienia w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność z § 4210

na § 3020 kwota 30 zł na ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika ( zadanie własne ).

Zmian dokonano na wniosek kierownika.

11. Dokonać przeniesienia w dziale 926 kultura fizyczna , rozdział 92605 zadania z zakresu kultury

fizycznej z § 4430 na § 4300 kwota 58 zł na dopłatę do obozu sportowego ( zadanie własne ).

Zmian dokonano na wniosek kierownika.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama