reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krasnopol

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j.t., poz. 870, poz.774) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Krasnopol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Wójt Gminy Krasnopol, zwanym dalej "pasem drogowym";

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20% szerokości, chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, pasów dzielących, opasek, zatok postojowych i autobusowych jeżeli znajdują się w pasie drogowym - 5,00 zł;

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł;

3) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10,00 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1. poza jezdnią

a) sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna - 0,10 zł;

b) sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna - 10,00 zł;

2. w jezdni - wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej -20,00 zł.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt. 3, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości - 0,80 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1) reklamy:

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 1 zł,

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, witaczy lub plansz - 0,01 zł;

2) reklamy inne niż wymienione w ust. 1 - 2 zł.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVII/107/08 Rady Gminy Krasnopol z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Wawrzyniak-Jedynak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama