reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Sztabin

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz.774) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 717 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.146 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.433 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Stawka podatku / w złotych /

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

860

953

13

14

953

1.020

14

15

1.020

1.090

15

1.090

1.799

Trzy osie

12

17

1.090

1. 158

17

19

1. 158

1. 239

19

21

1.239

1.307

21

23

1.307

1.457

23

25

1.457

2.258

25

1.457

2.258

Cztery osie i więcej

12

25

1.158

1.239

25

27

1.239

1.491

27

29

1.491

2.374

29

31

2.374

2.939

31

2.374

2.939

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.433 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.584 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.721 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

860

929

18

25

953

1.009

25

31

1.020

1.319

31

2.029

2.271

Trzy osie i więcej

12

40

1.789

2.271

40

2.348

2.939

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 723 zł;

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

367

437

18

25

448

516

25

516

804

Dwie osie

12

28

516

574

28

33

1.217

1.652

33

38

1.652

1.796

38

1.652

2.271

Trzy osie i więcej

12

38

974

1.354

38

1.289

1.835

7) od autobusu do przewozu osób, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.147 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.870 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 października 2012 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3190).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama