reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/37/15 Rady Gminy Sidra

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515, poz. 1890) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Sidra:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 780,00 zł

c) powyżej 9 ton - 960,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 540,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 840,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 140,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 480,00 zł,

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsc - 880,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 1650,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Bogusława Czyżewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/15
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT. 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

528,00

600,00

13

14

600,00

660,00

14

15

660,00

720,00

15

720,00

1 440,00

Trzy osie

12

17

540,00

600,00

17

19

600,00

660,00

19

21

660,00

780,00

21

23

780,00

1 200,00

23

25

1 200,00

1 740,00

25

1 200,00

1 740,00

Cztery osie i więcej

12

25

780,00

840,00

25

27

840,00

1 200,00

27

29

1 200,00

1 800,00

29

31

1 800,00

2 640,00

31

1 800,00

2 640,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/15
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKEŚLONYCH W ART 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

300,00

420,00

18

25

360,00

600,00

25

31

720,00

1080,000

31

1 620,00

2 160,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 440,00

1 920,00

40

1 920,00

2 760,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/37/15
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

300,00

420,00

18

25

360,00

480,00

25

480,00

720,00

Dwie osie

12

28

300,00

420,00

28

33

720,00

1020,00

33

38

1020,00

1 440,00

38

1 320,00

1 860,00

Trzy osie i więcej

12

38

840,00

1080,00

38

1080,00

1 440,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama