Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 83/16 Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2015 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe