Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/227/16 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 28 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe