Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/99/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grodzisk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe