Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 98/XVIII/17 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 93/XVII/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe