Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/663/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 15 - Dojlidy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe