Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/192/2018 Rady Gminy Sejny

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe