Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/207/18 Rady Gminy Zawady

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Zawady na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe