Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/246/18 Rady Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Kolno oddziałach i punktach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe