Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suraż

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe