Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/298/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe