Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 36.177.2018 Rady Gminy Czyże

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe