Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.17.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 6 lutego 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr III/23/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018 r. o określeniu zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i domu"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe