Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Wyszki

z dnia 27 marca 2019 r.

o wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe