Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2/2019 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 7 listopada 2019 r.

do Aneksu Nr1 do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe