Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mońkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe