Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3/27/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe