Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7/71/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr 163/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe