Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/186/2021 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe