| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Wadowice Górne

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 , art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz.594 ) oraz    art. 6 l  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,poz. 391 z póź.zm.) Rada Gminy  Wadowice Górne   uchwala ,co następuje:

§ 1. Ustala  się , że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele   nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy , uiszczają bez wezwania   raz na miesiąc  , w terminie  do końca każdego miesiąca.

§ 2. Opłata o której mowa w §1 winna być wnoszona przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego  wpłacającego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4. Traci  moc uchwała Nr XXVI/149/2012  Rady Gminy Wadowice Górne z dnia  18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Piechota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »