| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/223/2014 z dnia 28 lutego 2014 r

Działając na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 30, ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst. jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/223/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 6 w/w uchwały otrzymuje treść:

§6. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

1) dyrektorowi zespołu szkół liczącego 16 i więcej oddziałów oraz zarządzającemu halą widowiskowo-sportową  – w wysokości 62%,

2) dyrektorowi zespołu szkół liczącego 16 i więcej oddziałów – w wysokości   50%,

3) dyrektorowi zespołu szkół liczącego do 15 oddziałów - w wysokości 42%,

4) dyrektorowi szkoły liczącej do 14 oddziałów oraz zarządzającemu halą widowiskowo-sportową  – w wysokości 53%,

5) dyrektorowi szkoły liczącej 15 i więcej oddziałów – w wysokości 45 %,

6) dyrektorowi specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego – w wysokości 35 %,

7) dyrektorowi centrum kształcenia praktycznego – 36%,

8) dyrektorowi bursy, internatu – w wysokości 24%,

9) dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej – w wysokości 28%,

10) wicedyrektorowi zespołu szkół – w wysokości 35%,

11) wicedyrektorowi szkoły - w wysokości 22 %,

12) wicedyrektorowi specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego –
w wysokości 27%,

13) kierownikowi warsztatów – w wysokości 30%,

14) kierownikowi szkolenia praktycznego – w wysokości 28%,

- średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Władysław Tabasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »