| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/68/2015 Rady Gminy Lubaczów

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata 2015 - 2018"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu

Rada Gminy Lubaczów uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata 2015 - 2018" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Uchwały zleca się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów


Roman Cozac


Załącznik do Uchwały Nr VII/68/2015
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) w zakresie zadań własnych Gmina realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) wynika obowiązek sporządzenia przez Gminę Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat. Program zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego, kierunki i formy działań, propozycje projektów rewitalizacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 opracowano w oparciu o gminną ewidencję zabytków. GPOnZ przyjmuje Rada Gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wPrzemyślu pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: UOZ-4.5120.2.2015 zaopiniował pozytywnie "Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata 2015-2018".

Gminny Program Opieki nad Zabytkami ogłoszony będzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »