Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr S-VI.0031.10.2019 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe